top of page
  • รูปภาพนักเขียนBRAKE :D

AdBlue น้ำยาช่วยบำบัดไอเสียและลดมลพิษAdBlue น้ำยาช่วยบำบัดไอเสียและลดมลพิษ

AdBlue คือน้ำยาบำบัดไอเสีย สำหรับรถยนต์

รถบรรทุกและเครื่องยนต์ดีเซล ที่ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับสูง

มลพิษต่ำ และถูกติดตั้ระบบบำบัดไอสียจากโรงาบผู้ผลิต AdBlue

ทำหน้าที่แปลง NOx (ไนโตรเจนออกไซค์) ในไอเสียที่ออกจาก

เครื่องยนต์ดีเซลให้กลายเป็นไนโตรเจนและไอน้ำ

ซึ่ง NOx เป็นสาหตุของการปนเปื้อนก๊าซพิษสู่ชั้นบรรยากาศของโลก

และเป็นสาเหตุการก่อให้เกิดหมอกพิษปกคลุมในเมืองใหญ่ทั่วโลก

รวมถึงกรุงเทพมหานคร ทั้งยังเป็นสาหตุของโรคหอบหืดและภูมิแพ้

ดู 77 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page